• Walbeschoeiing van Azobé hout
  • Blauwe Vlag sinds 2015
  • Zonnepanelen om de door ons benodigde energie op te wekken
  • Onkruidbestrijding met heet water

Groen en duurzaam

Op 30 april 2015 is de Blauwe Vlag voor de eerste keer uitgereikt aan Schraa Watersport. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Dit betekent dat zij moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria, zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. Sindsdien hebben wij ieder jaar de Blauwe Vlag ontvangen. Boven op de Blauwe Vlag ontvingen wij in 2019 ook de zogenoemde Groene Wimpel. De Groene Wimpel is een extra onderscheiding voor 25 jachthavens die naast de criteria van de Blauwe Vlag nog extra inspanningen leveren op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Duurzaam ondernemen en vooral milieuvriendelijk en niet-milieubelastend werken vinden wij erg belangrijk. Het mogen ontvangen van de Blauwe Vlag en Groene Wimpel is dan ook een erkenning van de maatregelen die wij op dit gebied hebben getroffen. Wij vertellen u graag wat we tot nu toe hebben gedaan en wat onze plannen zijn voor de toekomst.

Bekijk hier onze MVO-verklaring.

Van mei 2011 tot maart 2012 hebben wij deelgenomen aan een koploperproject Duurzaam Ondernemen. Samen met een aantal andere bedrijven hebben we gewerkt aan diverse aspecten van duurzaam ondernemen: people, planet en profit. Het heeft er voor gezorgd dat we hiermee nog bewuster en concreter aan de slag zijn gegaan.

Besparen

We proberen actief te besparen op energie, water en brandstof om zo het milieu te ontlasten.
Zo zijn de douches voorzien van waterbesparende douchekoppen en spuiten we de boten af met oppervlaktewater in plaats van drinkwater.

Sinds 2014 wordt al ons leidingwater geheel ontkalkt door een waterontkalkingsinstallatie. Daardoor hoeven we geen chemische ontkalkingsmiddelen te gebruiken bij de schoonmaak van ons toiletgebouw en gaan apparaten langer mee. Wij en onze gasten gebruiken sindsdien aanzienlijk minder schoonmaakmiddel, zeep en shampoo.

Sinds november 2014 hebben we zonnepanelen om al onze benodigde energie zelf op te wekken.
Er zijn energiezuinige cv-ketels geplaatst en we hebben energiezuinige verlichting aangebracht om de haven en de ingangen van de loodsen ’s nachts te verlichten. In het nieuwste deel van het toiletgebouw werkt de verlichting door middel van een sensor, zodat de verlichting niet onnodig brandt.

Om stookkosten en antivries te besparen, zijn alle loodsen geďsoleerd. Hierdoor hoeven boten die binnen gestald worden geen antivries meer te gebruiken.

Brandstof

We proberen zo weinig mogelijk brandstof te gebruiken. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om onze apparaten elektrisch aan te drijven. In 2015 hebben we een elektrisch rijdende zijlader in gebruik genomen.

In 2017 zijn we Blauwe Diesel gaan gebruiken. Blauwe Diesel is dé duurzame dieselbrandstof van dit moment. Deze fossielvrije diesel wordt volledig gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Blauwe Diesel is ook nog eens CO2-neutraal, emissiearm en biologisch afbreekbaar. Met alleen Blauwe Diesel is er geen kans op bacteriegroei. Omdat dit zo goed beviel, hebben we een tank met pomp aangeschaft om ook Blauwe Diesel te kunnen verkopen. Blauwe Diesel is ideaal voor watersporters omdat de uitlaatgassen niet stinken en geen roet bevatten! Het is iets duurder dan gewone diesel, maar de voordelen zijn vele malen groter. Meer informatie is te vinden op futurefuels.nl.
Daarnaast verkopen we ook nog steeds TRAXX Diesel. Deze diesel is zuiniger dan gewone diesel en stoot minder CO2 uit. Daarnaast voorkomt het bacteriegroei in dieseltanks, wat gunstig is voor de watersporters. Voor meer informatie kijk op www.traxx-diesel.nl/watersport.

Afval en giftige stoffen

We doen aan gescheiden afvalinzameling: glas, papier en karton en restafval. Ook afgewerkte olie, filters, restanten verf, accu's enz. kunnen bij ons ingeleverd worden en wij zorgen ervoor dat dit op de juiste manier gescheiden afgevoerd wordt. Voor de afvoer van bilgewater en voor de afvoer van vuilwater aan boord van schepen hebben we installaties gemaakt. Er mag niet meer op het oppervlaktewater geloosd worden.

Al sinds jaren informeren wij onze klanten dat er buiten niet geschuurd en geverfd mag worden om te voorkomen dat er verf(resten) in de grond komen. Daarom bieden we iedere klant de mogelijkheid om hun boot in het voorjaar binnen te zetten voor onderhoudswerk. Om dit te stimuleren mag deze binnenstalling twee dagen gratis. We hebben een afspuitlocatie met slibvangput om resten antifouling van boten op te vangen en af te voeren. Het regenwater rondom de dieselpomp wordt opgevangen en afgevoerd naar een olie- en slibvangput.

Sinds 1996 hebben we een dieselpomp aan het water om boten van diesel te voorzien. Aan alle strenge milieueisen hebben we voldaan: een vloeistofdichte vloer met een olie- en vetafscheider. Helaas wordt er nog vaak diesel in het water geknoeid door een niet goed functionerende ontluchting van de dieseltank van het schip. Een goede oplossing is de inbouw van een brandstofoverloop dat de overlopende diesel uit de tank kan opvangen. Daarover informeren wij onze klanten graag.

Veiligheid

In 2004 hebben we in onze haven op diverse plaatsen zwemtrappen aangebracht, zodat mensen die te water zijn geraakt weer op de kant kunnen klimmen. In 2015 zijn rondom de haven brandblussers en reddingsboeien geplaatst.

Gevaarlijke stoffen, zoals gasflessen en benzinetanks, mogen in onze hallen niet aan boord van de schepen blijven. Hiervoor hebben we een aparte opslag.
In onze haven zijn alleen goedgekeurde gasinstallaties toegestaan. Ligplaatshouders dienen een kopie van het keuringsrapport aan ons af te geven.

Het havenreglement is op diverse plaatsen op ons terrein duidelijk zichtbaar opgehangen en is ook hier leesbaar: havenreglement. Iedereen dient zich aan deze regels te houden. Er is een bedrijfsnoodplan samengesteld waarin duidelijk staat vermeld wat we in geval van calamiteiten moeten doen. Eigenaren en medewerkers zijn op de hoogte van dit plan en voor gasten ligt het ter inzage.

Terrein

Rondom onze haven en op de geluidswal om ons terrein hebben we veel bomen aangeplant.
Om onkruid op ons terrein te bestrijden, gebruiken wij geen gif maar enkel heet water of hitte. Daartoe hebben wij een apparaat aangeschaft dat ook bij ons te huur is. Kijk hier voor meer informatie. Sinds 2015 gebruiken we naast het heetwater apparaat ook een gasbrander om onkruid te bestrijden.

In de periode van 2014 tot 2017 zijn de walbeschoeiing en de steigers in de haven vervangen. Hierbij hebben we Azobé hardhout gebruikt.

In onze kantine gebruiken we Fair Trade koffie. Wij gebruiken alleen schoonmaakmiddelen en zeep met een milieukeurmerk.


Heeft u vragen of goede ideeën, neem dan contact met ons op!